Logo RRP
Wat we doen

Transport van ruwe olie en aardolieproducten. Optimaal functionerend.

RRP zorgt voor het optimaal functioneren van beschikbare pijpleidingen en infrastructuur om de continuïteit van het transport van ruwe aardolie en aardolieproducten naar onze klanten te garanderen. Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. Al meer dan 65 jaar doen wij dit uiterst veilig, zeer efficiënt en bijzonder betrouwbaar.

Verschillende ruwe oliën worden per schip door Shell en bp in Rotterdam geïmporteerd en opgeslagen in terminal tanks. Hier mengen ze specifieke ruwe oliën zorgvuldig samen om zo een specifieke blend te creëren. Deze wordt klaargezet voor een vooraf bepaalde raffinaderij in Duitsland. RRP transporteert vervolgens deze blends batchgewijs naar Venlo.

 

In Venlo worden de blends tijdelijk opgeslagen. Van hieruit kunnen de bp-batches via een afzonderlijke leiding worden verpompt naar de bp- raffinaderijen in Gelsenkirchen en de Shell-batches via een andere afzonderlijke leiding naar de Shell-raffinaderijen in Rheinland.

Bewaking en operatie

Het monitoren van de pijpleidingen is erg belangrijk. RRP doet dit 24 uur per dag, zeven dagen in de week vanuit een centrale “State of the Art” controlekamer. Met behulp van procescomputers en diverse sensoren en camera’s wordt het systeem bediend en bewaakt. Het is vanzelfsprekend dat ruwe olie en olieproducten onder geen beding in het grondwater of in de bodem terecht mogen komen. Lekdetectiesystemen meten het leidingnetwerk voortdurend op eventuele lekkages. De goed opgeleide operators van dienst in de controlekamer te RRP Venlo creëren -na een intensieve afstemming met de klanten- een pompplanning.

Hierbij wordt rekening gehouden met vele variabelen zoals de kwaliteit van de olie, beschikbare tankruimte, wensen van de klant, beschikbare pompen en systemen, maar tevens ook energie-efficiëntie.

RRP bewaakt 24 uur per dag, zeven dagen in de week

Onderhoud en preventie

Onderhoud aan de leiding en systemen is belangrijk om de integriteit te kunnen borgen. Daarom vinden er regelmatig inspecties plaats.

Een voorbeeld daarvan is ‘in-line inspecties’, waarbij speciale apparatuur door de leiding wordt gestuurd om de status van de buisleiding vast te leggen. Uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van onderhoudsplannen. Maandelijks worden de leidingen gereinigd en de wanddikte van de buizen wordt regelmatig gecontroleerd. De afgelopen jaren heeft RRP alle afsluiters in betonbakken geplaatst, om te voorkomen dat er bij een eventuele lekkage olie in het milieu terechtkomt.

De tankterminal in Venlo is tussen 2009 en 2018 geheel gemodificeerd, waarmee deze voldoet aan de laatste eisen van de PGS29-richtlijn. Een geautomatiseerd brandblussysteem maakt onderdeel uit van de installatie. De RRP-medewerkers zijn zodanig getraind, dat bij een eventuele calamiteit onmiddellijk kan worden ingegrepen om de situatie te beheersbaar te krijgen. Er treedt dan een calamiteitenplan in werking.

Op verschillende locaties langs de leidingen staan markeerpalen, die aangeven waar de leiding zich bevindt. Op de markeerpalen staat een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van een verdachte situatie.

Onderhoud aan de leiding en systemen is belangrijk om de integriteit te kunnen borgen