Logo RRP
Omgevingsloket

KLIC en EV afhandeling

Heeft u een KLIC-melding gedaan en is RRP hierbij betrokken? Dan geldt er een Eis Voorzorgsmaatregel (EV). Neem minimaal 3 dagen voor aanvang van uw werkzaamheden contact met ons op. Eerder contact opnemen is zelfs beter! Onze adviezen en toezicht zijn gratis.

Wat wij willen weten:

  • Beschrijf uw werkzaamheden en de locatie.
  • Stuur werktekeningen en uw KLIC-nummer(s).
  • Indien nodig, begeleidt onze toezichthouder uw werkzaamheden en geeft specifieke instructies op locatie.

Voorkom schade: bekijk de pagina veilig werken op uw grond voor wetgeving en richtlijnen. Samen zorgen we voor een veilige werkuitvoering